Apurahojen hakuilmoitus

Apurahojen hakuilmoitus                                   
(22.7.2017)

JUHO VAINION SÄÄTIÖ JULISTAA HAETTAVIKSI APURAHAT VUODELLE 2018

Säätiö myöntää apurahoja kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistäviin tutkimuksiin ja muuhun terveyttä edistävään toimintaan. Tuen kohteita ovat terveysliikunta, terveyttä edistävä ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjuminen, mielenterveyden edistäminen ja ympäristöterveyden edistäminen (ml. rakennusten aiheuttamien terveyshaittojen torjuminen). Vuodelle 2018 tehtävissä apurahapäätöksissä tullaan antamaan erityistä painoarvoa niille tutkimuksille tai hankkeille, joissa käsitellään lasten terveyskäyttäytymisen ja terveyden vaikutusta myöhemmin elämässä.

Säätiön myöntämät apurahat ovat henkilökohtaisia työskentelyapurahoja, post doc-tutkijan apurahoja, ryhmille myönnettäviä hankeapurahoja sekä apurahoja terveyttä edistävään toimintaan. Terveyttä edistävään toimintaan voi saada säätiön apurahoja vain edellyttäen, että siihen liittyy tieteellinen tutkimusosio ja/tai arviointi hankkeen vaikuttavuudesta ja hyödyistä.

Vuodelle 2018 säätiö myöntää lisäksi yhden tai useamman suurapurahan. Suurapurahalla on tarkoitus tukea merkittävää ja laaja-alaista yhden tai useamman vuoden kestävää tutkimusta tai muuta terveyden edistämishanketta. Suurapurahan hakija voi niin halutessaan hakea samalla hakukierroksella myös säätiön yksivuotista hankeapurahaa, joka voidaan myöntää siinä tapauksessa, jos suurapurahaa ei myönnetä. Suurapuraha on vuonna 2018 määrältään 100 000 euroa.

Apurahaa ei myönnetä juridisille henkilöille, kuten yhdistyksille, järjestöille tai muille yhteisöille, jollei kyse ole apurahasta terveyttä edistävään toimintaan. Apurahaa ei myönnetä myöskään perustutkinnon lopputyötä varten.

Jos hakija on aiemmin saanut samaan tutkimukseensa tai hankkeeseensa Juho Vainion Säätiön apurahan, kyseessä on jatkohakemus. Tällöin hakijan on annettava jatkohakemuksessaan edistymisselostus (selostus tähänastisesta edistymisestään) ehtona jatkorahoitukselle.

Jos hakija on saanut aiemmin Juho Vainion Säätiön apurahan muuhun tutkimukseen tai hankkeeseen, hakijan on ennen uuden hakemuksen käsittelyä annettava aiemmin valmistuneesta tutkimuksesta tai hankkeesta säätiölle loppuraportti tai edistymisselostus.

Kaikkien vuodelle 2018 myönnettävien säätiön apurahojen hakuaika on syyskuu eli 1.9.-30.9.2017. Hakuaika päättyy lauantaina 30.9.2017 klo 24.00.

Hakemus on tehtävä säätiön kotisivuilla saatavilla olevaan apurahajärjestelmään. Hakemuksen tai osan siitä voi tehdä myös englannin kielellä. Täytetty hakemuslomake liitteineen on lähetettävä apurahajärjestelmän kautta säätiölle, jolloin sen tiedot siirtyvät säätiön apurahajärjestelmään. Kaikki hakemukset tehdään järjestelmän kautta. Säätiö ei vastaanota hakemuksia muussa muodossa.

Myöhästyneitä tai muulla tavalla kuin apurahajärjestelmän kautta lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Apurahojen hakuohjeet ja lisätietoja löytyy säätiön kotisivuilta www.juhovainionsaatio.fi

JUHO VAINION SÄÄTIÖ sr