Apurahojen hakuilmoitus

(17.8.2020)

JUHO VAINION SÄÄTIÖ JULISTAA HAETTAVIKSI APURAHAT VUODELLE 2021

JUHO VAINIO FOUNDATION INVITES GRANT APPLICATIONS FOR 2021

Säätiö myöntää apurahoja Suomen kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistäviin tutkimuksiin ja muuhun terveyttä edistäviin hankkeisiin. Tuen kohteita voivat olla terveysliikunta, terveyttä edistävä ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjuminen, mielenterveyden edistäminen ja ympäristöterveyden edistäminen. Osa apurahoista voidaan kohdistaa asumisen ja rakennusten aiheuttamien terveyshaittojen tutkimiseen.

Vuodelle 2021 tehtävissä apurahapäätöksissä tullaan antamaan erityistä painoarvoa niille tutkimuksille tai hankkeille, joissa käsitellään Covid-19-epidemian vaikutuksia elintapoihin ja terveysosaamiseen. Hankkeet voivat koskea myös elintapojen ja ympäristötekijöiden vaikutuksia Covid-19-taudin riskiin.

Säätiön myöntämät apurahat ovat henkilökohtaisia työskentelyapurahoja, post doc-tutkijan apurahoja, ryhmille myönnettäviä hankeapurahoja sekä apurahoja terveyttä edistäviin hankkeisiin. Terveyttä edistäviin hankkeisiin voi saada säätiön apurahoja vain edellyttäen, että siihen liittyy tieteellinen tutkimusosio ja/tai arviointi hankkeen vaikuttavuudesta ja hyödyistä.

Vuodelle 2021 säätiö myöntää yhden tai useamman suurapurahan. Suurapurahalla on tarkoitus tukea merkittävää ja laaja-alaista yhden tai useamman vuoden kestävää tutkimusta tai muuta terveyden edistämishanketta. Suurapurahan hakija voi niin halutessaan hakea samalla hakukierroksella myös säätiön yksivuotista hankeapurahaa, joka voidaan myöntää siinä tapauksessa, jos suurapurahaa ei myönnetä.

Kaikkien vuodelle 2021 myönnettävien säätiön apurahojen hakuaika on syyskuu 2020 eli 1.9.-30.9.2020. Hakuaika päättyy keskiviikkona 30.9.2020 klo 24.00.

Hakemus on tehtävä säätiön kotisivuilla saatavilla olevaan apurahajärjestelmään. Hakemuksen tai osan siitä voi tehdä myös englannin kielellä. Kaikki hakemukset liitteineen tehdään järjestelmän kautta. Säätiö ei vastaanota hakemuksia muussa muodossa eikä hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia.

Apurahojen tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoja löytyy säätiön kotisivuilta www.juhovainionsaatio.fi

Detailed instructions for applicants and further information is available on the foundation’s website at www.juhovainionsaatio.fi.

JUHO VAINION SÄÄTIÖ sr