Apurahojen hakuilmoitus

(28.8.2023)

JUHO VAINION SÄÄTIÖ JULISTAA HAETTAVIKSI APURAHAT VUODELLE 2024

JUHO VAINIO FOUNDATION INVITES GRANT APPLICATIONS FOR 2024

Säätiö myöntää apurahoja Suomen kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistäviin tutkimuksiin ja terveyttä edistäviin hankkeisiin. Tuen kohteita ovat erityisesti terveysliikunta, terveyttä edistävä ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjuminen, mielenterveyden edistäminen ja ympäristöterveyden edistäminen. Apurahoja voidaan kohdistaa myös asumisen ja rakennusten aiheuttamien terveyshaittojen tutkimiseen.

Säätiö myöntää pääsääntöisesti apurahoja henkilökohtaiseen työskentelyyn, kuten väitöskirjatyöhön ja post doc-tutkimusta varten sekä ryhmille myönnettäviä hankeapurahoja. Henkilökohtaiseen työskentelyyn myönnetään apurahoja tyypillisesti kuuden (6) kuukauden tai yhden vuoden työskentelyä varten. Aikaisemmin saadulle apurahalle voidaan uudesta hakemuksesta myöntää jatkoa.

Säätiö voi myöntää apurahoja myös terveyttä edistäviin hankkeisiin edellyttäen, että hankkeeseen liittyy tieteellinen tutkimusosio ja/tai arviointi hankkeen vaikuttavuudesta ja hyödyistä.

Apurahoja voidaan kohdistaa kaikkia säätiön tarkoituksen mukaisia aiheita koskeviin tutkimuksiin ja hankkeisiin. Vuoden 2024 painopistealueena ovat tutkimukset ja hankkeet, joissa selvitetään keinoja terveyskäyttäytymisen muuttamiseen yksilö- tai väestötasolla.

Säätiö varautuu myöntämään apurahoja myös ukrainalaisille tutkijoille.

Vuodelle 2023 säätiö myöntää yhden tai useamman suurapurahan. Suurapurahalla on tarkoitus tukea merkittävää ja laaja-alaista yhden tai useamman vuoden kestävää tutkimusta tai muuta terveyden edistämishanketta. Suurapurahan hakija voi niin halutessaan hakea samalla hakukierroksella myös säätiön yksivuotista hankeapurahaa, joka voidaan myöntää siinä tapauksessa, jos suurapurahaa ei myönnetä.

Kaikkien vuodelle 2024 myönnettävien säätiön apurahojen hakuaika on syyskuu 2023 eli 1.9.-30.9.2023. Hakuaika päättyy lauantaina 30.9.2023 klo 24.00.

Hakemus on tehtävä säätiön kotisivuilla saatavilla olevaan apurahajärjestelmään. Hakemuksen tai osan siitä voi tehdä myös englannin kielellä. Säätiö ei vastaanota hakemuksia muussa muodossa eikä hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia.

Apurahojen tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoja löytyy säätiön kotisivuilta www.juhovainionsaatio.fi

Detailed instructions for applicants and further information are available on the foundation’s website at www.juhovainionsaatio.fi.

JUHO VAINION SÄÄTIÖ sr

Top