Apurahojen hakuilmoitus

(20.8.2021)

JUHO VAINION SÄÄTIÖ JULISTAA HAETTAVIKSI APURAHAT VUODELLE 2022

JUHO VAINIO FOUNDATION INVITES GRANT APPLICATIONS FOR 2022

Säätiö myöntää apurahoja Suomen kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistäviin tutkimuksiin ja muihin terveyttä edistäviin hankkeisiin. Tuen kohteita voivat olla terveysliikunta, terveyttä edistävä ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjuminen, mielenterveyden edistäminen ja ympäristöterveyden edistäminen. Osa apurahoista voidaan kohdistaa asumisen ja rakennusten aiheuttamien terveyshaittojen tutkimiseen.

Säätiö myöntää pääsääntöisesti apurahoja henkilökohtaiseen työskentelyyn, kuten väitöskirjatyöhön ja post doc-tutkimusta varten sekä ryhmille myönnettäviä hankeapurahoja. Henkilökohtaiseen työskentelyyn myönnetään apurahoja tyypillisesti 6 kuukauden tai yhden vuoden työskentelyä varten, mutta saadulle apurahalle voidaan uudesta hakemuksesta myöntää jatkoa.

Säätiö voi myöntää apurahoja myös terveyttä edistäviin hankkeisiin edellyttäen, että siihen liittyy tieteellinen tutkimusosio ja/tai arviointi hankkeen vaikuttavuudesta ja hyödyistä.

Vuoden 2022 apurahoja voidaan myös kohdentaa tutkimuksiin tai hankkeisiin, joissa käsitellään pandemian vaikutuksia elintapoihin ja terveysosaamiseen sekä niiden ja ympäristötekijöiden vaikutuksia taudin riskiin.

Vuodelle 2022 säätiö myöntää yhden tai useamman suurapurahan. Suurapurahalla on tarkoitus tukea merkittävää ja laaja-alaista yhden tai useamman vuoden kestävää tutkimusta tai muuta terveyden edistämishanketta. Suurapurahan hakija voi niin halutessaan hakea samalla hakukierroksella myös säätiön yksivuotista hankeapurahaa, joka voidaan myöntää siinä tapauksessa, jos suurapurahaa ei myönnetä.

Kaikkien vuodelle 2022 myönnettävien säätiön apurahojen hakuaika on syyskuu 2021 eli 1.9.-30.9.2021. Hakuaika päättyy torstaina 30.9.2021 klo 24.00.

Hakemus on tehtävä säätiön kotisivuilla saatavilla olevaan apurahajärjestelmään. Hakemuksen tai osan siitä voi tehdä myös englannin kielellä. Säätiö ei vastaanota hakemuksia muussa muodossa eikä hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia.

Apurahojen tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoja löytyy säätiön kotisivuilta www.juhovainionsaatio.fi

Detailed instructions for applicants and further information are available on the foundation’s website at www.juhovainionsaatio.fi.

JUHO VAINION SÄÄTIÖ sr

Top