Säätiön tarkoitus ja toiminta

Säätiön tarkoituksena on

1. maamme kansanterveyden edistäminen, varsinkin tukemalla niin hyvin kansanterveyden kohottamista koskevaa tieteellistä tutkimustyötä kuin myös tähän liittyvää terveysurheilua ja liikuntakasvatusta maassamme, sekä myös

2. käytännölliseen elämään ja ammattiin valmistautuvan nuorisomme opintomahdollisuuksien lisääminen ja helpottaminen, ensisijalla rakennusalalla ja kaupan piirissä toimimaan joutuville, sekä myös näitä ammattialoja edustavien suomenkielisten koulujen ja oppilaitosten toiminnan tukeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi

säätiö myöntää apurahoja kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistäviin tutkimuksiin ja muuhun terveyttä edistävään toimintaan. Tuen kohteita ovat terveysliikunta, terveyttä edistävä ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjuminen, mielenterveyden edistäminen ja ympäristöterveyden edistäminen (ml. rakennusten aiheuttamien terveyshaittojen torjuminen).

Top