Tutkimuksen tai muun hankkeen keskeiset tulokset ja johtopäätökset avautuvat kun klikkaat ao. riviä.
Päivitetty 17.04.2024 klo. 14:41

Ravinto ja Terveys

Ahola-Olli Ari2015Sepelvaltimotaudin riskitekijöiden genetiikka
Aregbesola Alex2016Role of body iron stores in glucose homeostasis and type 2 diabetes (Elimistön varastoraudan merkitys sokeriaineenvaihdunnassa ja tyypin 2 diabetekse)
Bidel Siamak2011Kahvi ruoansulatuskanavan syövän ehkäisyssä (esophageal, gastric, pancreatic, colorectal)
Bogl Leonie2015Gene-diet interaction on body weight change: a longitudinal analysis of Finnish and Danish twins
Bogl Leonie-Helen2013Dietary factors related to obesity and serum lipoprotein profile: A nutritional epidemiological study in young adult twins
Erkkilä Arja2015n-3 rasvahappojen ja kalan vaikutus glukoosi- ja lipidiaineenvaihduntaan
Erkkola Maijaliisa2013Äidin raskaudenaikaisen ruokavaliotyylin merkitys lapsen allergisten sairauksien synnyssä
Erkkola Maijaliisa2018LASTEN RAVITSEMUKSEN JA SOSIOEKONOMISEN TAUSTAN YHTEYS STRESSIN SÄÄTELYYN; DAGIS-tutkimus (jatkohakemus)
Eskelinen Marjo2015Ruokavalion pitkäaikaisvaikutukset kognitiolle, dementiariskille ja depressiolle sekä MRI-tutkimuksella havaituille aivomuutoksille
Fogelholm Mikael2017Kahden ruokavalion vaikutus suoliston mikrobeihin ja metabolisiin muuttujiin aikuisilla, joilla on suurentunut riski tyypin 2 diabetekseen
Hauta-alus Helena2018Äidin ja lapsen D-vitamiinitilanteen vaikutus lapsen kasvuun, sekä lapsen ruokavalio ja ravintoaineiden saanti
Hauta-alus Helena2021D-vitamiini ja ruokavalion laatu varhaislapsuudessa ja näiden pitkäaikaisvaikutukset lapsen kasvuun
Hautero Ulla2017Raskaudenaikainen ravitsemus lasten terveyden selittäjänä ja vaikutusmahdollisuutena
Heiskanen Jarkko Sakari2022The effects of childhood and adolescence’s overweight, elevated blood pressure and lifestyle to left ventricular diastolic dysfunction
Hemiö Katri2013Vuorotyön vaikutus ruoankäyttöön ja kroonisten sairauksien riskiin
Hietavala Enni-Maria2018Happo-emästasapaino, ravinto ja liikunta: vaikutuksia suorituskykyyn ja terveyteen nuorilla sekä ikääntyneillä
Ilmonen Johanna2013Ravitsemusneuvonta raskaus- ja imetysaikana: vaikutukset äidin terveyteen
Isanejad Masoud2018Nutrition and sarcopenia in the elderly
Itkonen Suvi2023Punaisen ja prosessoidun lihan osittainen korvaaminen palkokasveilla – vaikutukset fosfaattiaineenvaihduntaan ja munuaisten toimintaan terveillä miehillä
Jaakkola Johanna2015Sydän- ja verisuoniterveys kolmessa sukupolvessa – Pitkittäinen ravitsemusinterventiotutkimus (STRIP)
Jyväkorpi Satu2016Ikääntyneiden ravitsemus,ravitsemukseen yhteydessä olevat tekijät ja interventioiden vaikutus iäkkäiden ravinnonsaantiin,ruokavalion ja elämän laatuun
Jääskeläinen Tuija2019D-vitamiinin kansanterveydellinen merkitys Suomessa 2000-luvulla
Kaartinen Niina2018Dietary carbohydrate quantity and quality in relation to overall diet and obesity – an epidemiological approach
Kaikkonen Jari2016Seerumin rasvahappo-osuudet ja rasvahappojen dieettisaanti: yhteys metabolisiin sairauksiin prospektiivisessa LASERI-tutkimusaineistossa
Kajantie Eero2018Ravitsemus ja terveyden varhainen ohjelmoituminen
Kanerva Noora2018The contribution of diet, physical activity and obesity to short-term sickness absence: The economic implications for employers
Kanerva Noora2014Itämeren ruokavalion yhteys lihavuuteen ja sen metabolisiin riskitekijöihin – Väestötutkimus
Kaseva Nina2014Pikkukeskonen aikuisena – sairausriskit ja niiden taustamekanismit
Kaukonen Riikka2023Ruokaympäristön ja temperamentin vuorovaikutus ja yhteys ruokavalioon päiväkoti-ikäisillä lapsilla.
Koivuniemi Ella2021Uudet keinot varhaisen terveyden tukemiseen lihavuuden ehkäisemiseksi
Koivuniemi Ella2020Ruokavalion ravitsemuksellinen laatu – uudet ratkaisut lihavuusriskissä olevien lasten tunnistamiseen
Koivusaari Katariina2021Maidon prosessoinnin yhteys lasten tyypin 1 diabeteksen ja astman kehittymiseen
Koivusalo Saila2022Maternal lifestyle and metabolic factors during pregnancy and postpartum, and offspring metabolic and neurocognitive health at age of 12 years
Kouki Reija2015Ruokavalio, metabolinen oireyhtymä ja kognitiivinen toimintakyky ikääntyvillä itäsuomalaisilla
Kyttälä Pipsa2017Alle kouluikäisten lasten ravitsemus: arviointi, metodologia ja edistäminen
Kärkkäinen Ulla2016Painonhallintakäyttäytyminen ja painonmuutos nuorilla suomalaisilla aikuisilla
Kärkkäinen Ulla2014Painonhallintakäyttäytyminen ja painonmuutos suomalaisilla nuorilla aikuisilla
Lagström Hanna2013Lapsen yksilöllinen painonkehitys ja siihen yhteydessä olevat tekijät
Laitinen Marjo2014Ravinnon ja elintapatekijöiden merkitys lievän muistihäiriön ja dementian kehittymiselle: väestöpohjainen seurantatutkimus. Väitöskirja julkaistu nimellä ”The Effects of Midlife Diet on Late-Life Cognition: An Epidemiological Approach”.
Laitinen Kirsi2015Raskausdiabeteksen ehkäisy: ravintointerventio
Laitinen Tomi2014Ihanteellinen sydänterveys ja kardiometaboliset muuttujat (LASERI-tutkimus)
Laitinen Tomi2020Success in achieving the goals of a life-long dietary intervention – Association with cardiometabolic health.
Lankinen Maria2014Ravitsemus,metabolinen oireyhtymä ja lipidiaineenvaihdunta aikuisilla ja vastasyntyneillä – tutkimusmenetelmänä metabolomiikka (Post doc tutkimus)
Lehtinen-Jacks (ent. Kautiainen) Susanna2014Äidin raskausajan rasvan ja rasvahappojen saannin yhteys lapsuusiän lihavuuden kehittymiseen
Lehtisalo Jenni2018RUOKAVALIO JA MUISTIHÄIRIÖIDEN EHKÄISY: Ravitsemusneuvonnan vaikutus muisti- ja ajattelutoimintojen heikentymiseen
Lehto Elviira2016The associations between schoolchildren’s fruit and vegetable intake and psychosocial factors – shaped by gender, socioeconomic background and an intervention
Leppälä Johanna Marita2013Ylipainon varhaiset riskitekijät (väitöskirjatutkimus)
Linderborg Kaisa2014Ravinto, oksidatiivinen stressi ja elintapasairaudet
Lindström Jaana2014Painonhallinnan selittäjät ja seuraukset: Suomalaisen Diabeteksen ehkäisytutkimuksen (DPS) 15 vuoden seuranta
Lisko Inna2016Painoindeksin ja vyötärönympäryksen yhteys toimintakykyyn ja kuolleisuuteen 90-vuotiailla
Lumia Mirka2014Varhaislapsuuden ravinnon rasvakoostumus ja lapsuusiän astma
Luoto Raakel2014Äidin ravitsemuksen ja probiootti-intervention vaikutukset lapsen mikrobiologiseen, immunologiseen ja metaboliseen ohjelmoitumiseen.
Masip Manuel Guiomar2019Obesity and metabolic health: interrelationships and associations with dietary intake considering genetic susceptibility
Miettinen Maija2012D-vitamiini ja tyypin 1 diabetes
Mikola Hanna2019Primordial prevention and early development of cardiometabolic diseases – The longitudinal infancy-onset STRIP study
Mäkelä Johanna2015Ylipainon varhaiset riskitekijät (väitöskirjatutkimus)
Niinisto Sari2017Maidon prosessoinnin yhteys tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen
Niinistö Sari2023Maidon kulutuksen ja maitovasta-aineiden yhteys tulehdukseen ja tyypin 1 diabeteksen riskiin lapsilla
Nuora Anu2018Prosessointiko pahasta – Elintarvikkeiden prosessoinnin yhteys koettuihin vatsavaivoihin sekä aterianjälkeiseen rasva-aineenvaihduntaan
Nupponen Mari2015Metabolinen oireyhtymä nuorilla – varhaislapsuudessa alkaneen ennaltaehkäisyn vaikutus
Pajunen Lotta2023Äidin lihavuus, raskausdiabetes ja ravinto: vaikutukset lapsen kasvuun ja hermostolliseen kehitykseen 6-vuotiaaksi saakka
Palaniswamy Saranya2017Determinants and roles of vitamin D on the progression of metabolic syndrome in the Northern Finland Birth Cohort 1966.
Perälä Mia-Maria2015Ruokavalio ja varhainen kasvu vanhuuden fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn määrittäjänä
Perälä Mia-Maria2020Ikääntyneiden yksinäisyys –merkitys ruokavalioon, elämänlaatuun ja toiminnanvajeiden ilmaantumiseen
Puhkala Jatta2017Elintapaohjauksen vaikutukset verenkiertoelimistön ja aineenvaihdunnan sairauksien riskitekijöihin ylipainoisilla ammattikuljettajilla ja raskausdiabeteksen riskiryhmään kuuluvilla naisilla
Puranen Taija 2015Ravitsemustila, ravinnonsaanti ja ravitsemushoidon vaikuttavuus kotona asuvilla muistisairaila ja heidän puolisoillaan
Rautalin Ilari2022Lukinkalvonalaisen verenvuodon sekä taudin huonon ennusteen elintapariippuvaiset riskitekijät
Ray Carola2011Skolinterventioners samt socioekonomiska och psykosociala faktorers roll för skolbarns frukt- och grönsaksintag
Ruusunen Anu2013Ravinnon ja geenien väliset vuorovaikutukset ja niiden yhteys vakavan masennuksen riskiin (Väitöskirjatyö julkaistu nimellä: Diet and depression – an epidemiological study)
Ruusuvuori Johanna2016Yksilö oman terveytensä vartijana? Ryhmän vuorovaikutus ja teknologiavälitteinen ohjaus osana yksilölle räätälöityä terveydenhuoltoa.
Schwab Ursula2016Gene-diet interactions and molecular pathways linking fatty acid metabolism to type 2 diabetes
Schwab Ursula2016Gene-diet interactions and molecular pathways linking fatty acid metabolism to type 2 diabetes
Similä Minna2012Ravinnon hiilihydraatit, glykeeminen indeksi ja kansantautien riski
Tajik Behnam2019The association of long-chain omega-3 PUFA and methylmercury from fish, with cardiac electrophysiology and performance during exercise
Tertsunen Hanna-Mari2020Terveellisen pohjoismaisen ruokavalion yhteys kuolleisuuden, akuutin sydänkohtauksen ja tyypin 2 diabeteksen riskiin
Tilles-Tirkkonen Tanja2015Väitöskirja: Hyvän Olon Eväitä – hyvää ravitsemusta kouluikäisille
Törrönen Riitta2012Mustikan terveysvaikutusten tutkiminen nutrigenomiikan avulla
Valsta Liisa2012Suomalaisten elintarvikkeiden ja ateriakokonaisuuksien vaikutukset glukoosi- ja insuliiniaineenvaihduntaan
Venäläinen Taisa2016Ruokavalion ja liikunnan vaikutus plasman rasvahappokoostumukseen ja inflammaatiotekijöihin alakouluikäisillä lapsilla
Virtanen Suvi2015Ravinnon merkitys tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä: lehmänmaito altistaa ja kala suojaa?
Vähämiko Sanna Marita2012Väitöskirjatutkimus raskauden aikaisen ravitsemuksen ja probioottien käytön vaikutuksista äidin ja lapsen aineenvaihduntaan

Liikunta ja terveys

Aaltonen Sari2013Väitöskirjatyö, joka käsittelee fyysiseen aktiivisuuteen ja inaktiivisuuteen vaikuttavia ympäristötekijöitä sekä liikunta-aktiivisuuden periytyvyyttä.
Aaltonen Sari2021Lapsuuden perheympäristön ja geenien yhdysvaikutus aikuisen liikunta-aktiivisuuteen sekä liikunta-aktiivisuuden ja koulumenestyksen väliseen yhteyteen
Borodulin Katja2015Interrelationships of objectively measured physical activity and sleep with cardiovascular disease risk profile
Engberg Elina2015Fyysinen aktiivisuus ja psyykkinen hyvinvointi elämäntapahtumien aikana
Eronen Johanna2015Disparities in physical activity in old age
Gao Ying2017Ergonomic interventions on sedentary behavior in office workers – reducing sitting time in the workplace
Haapala Eero2015Physical Activity, Physical Performance, Adiposity and Academic Achievement in Primary-School Children
Haapala Henna 2015Students’ physical activity and social relationships at school in the Finnish Schools on the Move -pilot projects
Hakala Juuso2018Kestävyyskunnon ja elinikäisen fyysisen aktiivisuuden yhteys keski-iän kognitiiviseen toimintaan
Hakola Leena2014Hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyky, fyysinen aktiivisuus ja niiden muutosta selittävät tekijät ikääntyvillä: DR’s EXTRA-tutkimus.
Heinonen Ilkka2019Medical and physiological benefits and mechanisms of reduced sitting – A randomized controlled trial
Heiskanen Marja2021Liikunnan vaikutus aivojen, kehon kudosten ja suoliston mikrobiston yhteistoimintaan sokeritasapainon säätelyssä
Huovinen Ville2016Ylipainon ja lihasvoimaharjoittelun vaikutus luun terveyteen
Iso-Markku Paula2024Liikunta ja dementia: kattava meta-analyysi prospektiivisista kohorttitutkimuksista
Jantunen Hanna2018Fyysinen aktiivisuus ja ikääntyminen
Kangasniemi Anu2015Physically more active lifestyle based on the own values – randomized controlled trial among sedentary adults
Kari Jaana2018Lifelong physical activity and long-term labor market outcomes
Karvonen Risto2018Ennenaikaisen syntymän yhteys fyysiseen kuntoon ja liikunnasta palautumiseen nuorilla aikuisilla.
Kaseva Nina2021Keskosena syntyneiden sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät, liikunta ja ravitsemus aikuisiällä – sisarustutkimus
Koli Jarmo2014LIIKUNNAN VAIKUTUSTEN PYSYVYYS POLVEN NIVELRUSTOIHIN JA TOIMINTAKYKYYN POSTMENOPAUSAALISILLA NAISILLA Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus
Kolu Päivi2015Raskausdiabeteksen elintapaohjauksen vaikuttavuus, kustannukset ja kustannusvaikuttavuus diabeteksen riskiryhmään kuuluvilla
Korhonen Marko2014Can regular exercise slow the aging processes in muscle and bone? International collaborative study on lifetime athletes
Korniloff Katariina2013Fyysisen aktiivisuuden yhteys masennusoireiden ja kardiometabolisten riskitekijöiden samanaikaiseen esiintyvyyteen
Korpelainen Raija2022Fyysistä aktiivisuutta, inaktiivisuutta ja hyvinvointia selittävät tekijät varhaislapsuudesta keski-ikään- Pohjois- Suomen syntymäkohortti 1966
Kosola Jussi2011Fyysisen kunnon, kehon koostumuksen ja metabolisen oireyhtymän yhteys hapettuneisiin lipideihin terveillä 20-30 –vuotiailla miehillä
Kostamo Katri2021Mechanisms of impact in long-term PA increase among youth: A realist evaluation approach within a large cluster-randomized trial
Kärmeniemi Mikko2021The Built Environment as a Determinant of Physical Activity in the Northern Finland Birth Cohort 1966
Laakkonen Eija2018Physical activity in middle-aged women modulator or remedy for menopausal transition initiated metabolic problems.
Lahti Jouni2011Liikunta-aktiivisuuden muutoksen taustalla olevia tekijöitä ja terveydellisiä seurauksia
Lakka Timo2012Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus; terveydenedistämis- ja tieteellinen hanke 6-8-vuotiailla lapsilla
Lakka Timo2020Lasten ja nuorten liikunnan ja terveellisen ravitsemuksen edistäminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset
Laukkanen Arto2015Perhelähtöisen liikuntaintervention yhteys 4-8-vuotiaiden lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja motorisiin taitoihin.
Leppä Heidi2022Walking capability and outdoor mobility in community-dwelling older people
Leppänen Marja2017Liikunta raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen sekä yhteys alle kouluikäisten lasten liikuntaan
Leskinen Tuija2013Kaksosparien jäsenten välisen pitkäaikaisen liikuntaeron vaikutukset kunto-ominaisuuksiin.
Lounassalo Irinja2021Liikunta-aktiivisuuden kulku lapsuudesta aikuisuuteen ja sen merkitys terveellisen elämäntavan muodostumisessa
Mansikkamäki Kirsi2016Physical training and quality of life among women during menopause
Motiani Kumail Kumar2019Impact of exercise intensity on the metabolism of internal organs and its potential role in the prevention of diabetes
Multanen Esko Juhani2016Liikunnan vaikutus polven nivelrustoon, toimintakykyyn ja elämänlaatuun lievää polven nivelrikkoa sairastavilla naisilla
Määttä Suvi2019Päiväkoti-ikäisten lasten paikallaanolo ja sosioekonomiset tekijät: päiväkodin ja kodin vuorovaikutuksellinen rooli
Parikka Suvi2018Perhetaustan vaikutus lapsen lihavuuteen, ravitsemustottumuksiin ja liikumiseen
Patil Radhika2015Response to muscular and balance training in older women: effect on functional ability and wellbeing
Pekkala Satu2022Identification of gut-derived factors responsible for exercise-reward, physical inactivity, obesity and risk for cardiovascular diseases
Pekkala Satu2016Aerobisen liikunnan vaikutus aineenvaihduntaan ja terveyteen suolistomikrobiston kautta
Pentikäinen Heikki 2020Kestävyyskunto, lihasvoima, aivojen tilavuus ja kognitio ikääntyvillä miehillä ja naisilla – väestöpohjainen tutkimus
Perttilä Niko2018Ikääntyneiden gerastenia ja kaatumiset
Pesola Arto2015Istumisen vähentäminen toimistotyöntekijöillä: vuoden kestävän satunnaistetun kontrolloidun intervention vaikutukset inaktiivisuuteen ja terveyteen.
Piirtola Maarit2008Iäkkäiden luunmurtumat -ilmaantuvuus, vaaratekijät sekä luunmurtumien yhteys kuoleman ja toimintakyvyn heikkenemisen vaaraan
Polet Juho2021Determinants of middle school students’ leisure time physical activity participation
Poranen-Clark Taina2015Early Development and Physical Activity as Modifiers of the Physical and Cognitive Functioning in Old Age
Pyky Riitta2014Kutsuntaikäisten nuorten miesten liikuntasuhde ja liikuntaan aktivointi teknologian avulla
Rahkonen Ossi2018Ikääntyneiden elintapojen muutos 2000-2017 – Seurantatutkimus ikääntyneiden elintapojen muutokseen vaikuttavista tekijöistä elämänkaaren aikana
Rantala Maria2019Suomalaiset kuntoliikuntajärjestöt, liikuntakampanjat ja kampanjajulisteet vuosina 1941-2010.
Roos Eva2015DAGIS ACTIVE Päiväkotilasten liikkumattomaan istuvaan aikaan vaikuttavat tekijät päiväkoti- ja kotiympäristössä sosioekonomiset erot huomioiden
Rottensteiner Mirva2015Leisure-time physical activity habits and abdominal adiposity in young adulthood – Twin cohort and co-twin control studies
Rovio Esa2011Liikuntakynnyksen yli – vähäinen liikunta aikuisten elämäntapana
Ruohonen Saku2015Lapsuuden ja nuoruusiän elintapojen, sekä perimän merkitys sydämen diastolisen vajaatoiminnan kehittymiselle
Rutanen Reetta2013KESKI-IKÄISTEN NAISTEN TYÖKYKY, KUORMITTUMINEN JA PALAUTUMINEN
Rutanen Reetta2014Keski-ikäisten naisten työkyky, kuormittuminen ja palautuminen
Salmi Tina2022Childhood metabolic predictors for adolescents arterial health – towards early identification of markers of atherosclerosis and prevention of future cardiovascular disease
Sillanpää Elina2021Lapsuuden ja nuoruuden elintapojen, sosioekonomisen aseman ja hyvinvoinnin merkitys biologisessa ikääntymisessä
Silventoinen Karri2014Liikunnan vaikutus painonmuutoksen genetiikkaan lapsuudesta vanhuuteen
Sjöros Tanja2021Istumisen vähentämisen vaikutukset tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin, satunnaistettu kontrolloitu tutkimus
Stenholm Sari2015Window of opportunity: Recognizing changes in health behavior and clinical risk factors during retirement transition
Suorsa Kristin2022Objektiivisesti mitattu sedentaariaika eläköidyttäessä ja aktiivisuusintervention jälkeen
Takalo Susanna2016MIKÄ NUORTA LIIKUTTAA? Tutkimus liikuntatottumusten rakentumisesta lapsesta nuoreksi aikuiseksi
Tammelin Tuija2019Fyysisen aktiivisuuden ja kunnon muutoksiin vaikuttavat tekijät murrosiässä – Liikkuva koulu -ohjelman seurantatutkimus seurantutkimus
Tarkka Ina2015Liikunnan vaikutus aivojen vanhenemiseen
Teisala Tiina2016The relationship between leisure-time physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses
Tikkanen Päivi2015Physical Functioning among Community-Dwelling Older People (Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten fyysinen toimintakyky)
Tikkanen-Dolenc Heidi2020Liikunta ja tyypin 1 diabetes (nuoruustyypin diabetes) – liikunnan vaikutus kuolleisuuteen ja komplikaatiohin
Tolonen Jaana Sanna Eveliina2019Associations of lactase and apolipoprotein E gene polymorphisms and physical activity with peripheral bone traits
Wasenius Niko2014Fyysisen aktiivisuuden intensiteetin ja määrän vaikutus tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin miehillä, joilla heikentynyt sokeriaineenvaihdunta
Väistö Juuso2021Fyysisen aktiivisuuden, passiivisuuden ja suorituskyvyn yhteys kardiometabolisiin riskitekijöihin alakouluikäisillä lapsilla.
Yang Xiaolin2015Psychological, Socio-demographic and Health-related Correlates and Predictors of Physical Activity and Sedentary Behavior During the Life-course
Yang Xiaolin2023Familial aggregation of physical activity and sedentary behavior patterns across the life course and across three generations

Ympäristö ja terveys

Atosuo Janne2018Kosteus- ja mikrobiongelmaisten työpaikkarakennusten ja työntekijöiden oireilun väliset korrelaatiot. Aiheuttaako rakennus sairauden?
Finell Eerika2018Pupils’ psychosocial well-being, perception of indoor air quality and reported health symptoms in schools with indoor air problems.
Hanna Vertanen-Greis2021Opettajien äänihäiriöt, niiden vaikutus työkykyyn ja yhteys koulujen sisäilmastotekijöihin
Haverinen-Shaughnessy Ulla2017Energiaparannusten vaikutukset asumisterveyteen, asukkaan näkökulma
Haverinen-Shaughnessy Ulla2022Energiaparannusten vaikutukset sisäilman laatuun ja terveellisyyteen: sisäilman mikrobisto ja toksisuus
Hintsala Heidi2017KYLMÄN YMPÄRISTÖN VAIKUTUS KOHONNUTTA VERENPAINETTA SAIRASTAVIEN VERISUONISTON JA SYDÄMEN TOIMINTAAN.
Hyvärinen Anne2014SISU (School Intervention Study) Kosteusvauriokorjausten vaikutus opettajien ja oppilaiden terveyteen kouluissa.
Ikäheimo Tiina M. 2019Hankeapuraha – Tyypin 2 diabetes ja kohonnut verenpaine muuttuvassa ympäristössä (DiabColdHeat)
Järvi Kati2015Kosteus- ja homevaurioiden vaikutukset altistumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin; kaksi interventiotutkimusta kodeissa ja kouluissa
K.C. Prakash2022Changes in mental well-being and activity behavior during retirement transition and after statutory retirement age: special focus on social environment and participation
Karvonen Anne2021Elinympäristön mikrobiotan yhteys astmaan,allergisiin sairauksiin ja hyperaktiivisuuteen 16-vuoden iässä sekä 16-vuotiskyselytutkimuksen järjestäminen
Karvonen Anne2016Varhaislapsuuden elinympäristön mikorbiotan yhteys lasten allergisiin sairauksiin 10.5-vuoden iässä
Kirjavainen Pirkka2020Lapsen kodin mikrobiston muuttaminen samankaltaisemmaksi kuin maataloissa astman ja allergioiden ehkäisemiseksi
Lagström Hanna2022Elinympäristö ja lihavuuden riskitekijät varhaislapsuudesta aikuisuuteen (LEO-projekti)
Leppänen Hanna2013Mikrobialtistuksen arviointi sisäympäristöissä huonepölynäytteillä.
Pekkanen Juha2014Mikrobipitoisen elinympäristön haitalliset ja suojaavat vaikutukset: kodin kosteusvaurio vs. maatilat
Pekkanen Juha2019Psychosocial factors and perceived indoor environmental quality in schools
Pekkanen Juha2018Psychosocial factors and symptom reporting in schools with indoor air problem
Roponen Marjut2018Ympäristöaltisteet, keuhkosolujen immuunivasteet ja lasten astma
Turunen Mari2016Väitöskirjatutkimuksessa selvitetään koti- ja kouluympäristöissä esiintyvien tekijöiden vaikutusta lasten terveyteen ja hyvinvointiin.
Täubel Martin2013Effects of dampness and microbial exposures in schools on respiratory health in pupils and teachers: the HITEA School Study
Valtonen Rasmus2019Sepevaltimotauti ja terveyttä edistävä ympärivuotinen liikunta: satunnaistettu kokeellinen tutkimus
Valtonen Rasmus2022Terveysliikuntasuositusten mukaisen ala- ja ylävartaloliikunnan vaikutukset sepelvaltimotautipotilaan sydän- ja verisuonitoimintoihin kylmässä ympäristössä.

Mielenterveys

Hagfors Heli2020Rahapelaamisen motiivien yhteys rahapeliongelmien kehityskulkuun ja pelaamiseen osallistumiseen vaikuttaviin tekijöihin
Joelsson Petteri2019Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön yhteys varhaisiin riskitekijöihin
Jokela Markus2018Nuorten mielenterveysongelmien ja niihin liittyvän työkyvyttömyyden ennustaminen: Rekisteritutkimus lapsuudesta aikuisuuteen
Kehusmaa Johanna2022Masennuksen riskitekijät ja niihin kohdistettujen interventioiden vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus
Kiviruusu Olli2023Liiallisen internetin käytön yleisyys suomalaisilla nuorilla, muutokset pandemian aikana ja yhteydet muihin mielenterveyden osa-alueisiin vuosina 2017-2021
Kontu Mikaela2023Lapsuus- ja nuoruusaikaiset ennustetekijät huumausainerikollisuudelle: Seurantatutkimus entisistä nuorisopsykiatrisessa sairaanhoidossa olleista potilaista
Kortesluoma Susanna2021FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus: Äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutus lapsen stressinsäätelyjärjestelmään kehittyvissä aivoissa.
Lindgren Maija2018Yleisten infektioiden yhteys mielenterveyteen suomalaisessa väestössä
Mattila Inka2019Gestaatiodiabetes ja varhainen stressi neuropsykologisen kehityksen ennustajina
Merikukka Marko2020Väitöskirja: Lapsuuden elinolojen yhteydet aikuisuuden hyvinvointiin — Kansallinen syntymäkohortti 1987 ( http://urn.fi/urn:isbn:9789526225302)
Miettunen Jouko2022Masennuksen ja psykoosien riskitekijät Pohjois-Suomen vuoden 1966 ja 1986 syntymäkohorteissa
Mustonen Antti2018Teini-ikäisten päihteiden käyttö psykoosisairauksien riskitekijänä vuoden 1986 syntymäkohortissa
Nolvi Saara2022COVID-19-pandemian vaikutukset vanhempien ja lasten psyykkiseen vointiin ja stressihormonitasoon – yksilöllinen vaihtelu ja pitkän ajan vaste
Polku Hannele2016Ikääntyneiden ihmisten kuulovaikeuksien, psyykkisen hyvinvoinnin ja elinpiirin välisiä suhteita käsittelevä väitöskirjatyö
Suominen Sakari2016Tietoisuustaito-intervention vaikuttavuus 12-15 vuotiaiden koululaisten ryhmäkohtaisiin terveyseroihin, mielenterveyteen ja terveyskäyttäytymiseen.
Tervahartiala Katja2021Lasten stressinsäätely kotona ja päivähoidossa – yhteydet lapsen temperamenttiin ja sosiaaliseen kompetenssiin
Tervahartiala Katja2023Sosiaalisen kompetenssin kehittyminen ja stressinsäätely varhaislapsuuden kasvuympäristöissä – FinnBrain Syntymäkohorttitutkimus
Tikkanen Ville2024Nuoruusiän sosiaalinen toimintakyky ja sen yhteys myöhempään mielenterveyteen perimänsä kautta skitsofreniaspektrin häiriöön altistuneilla adoptiolapsilla ja näiden verrokeilla: Suomalainen adoptiolapsiperhetutkimus

Yleinen terveyden edistäminen

Afrin Nadia2021Risk factors and prevention of falls among postmenopausal women
Ahlholm Ville- Heikki Matias2022Aikuisiän niska-, hartia- ja alaselkäkivun muutosta ennustavat tekijät laajassa suomalaisessa kohorttiaineistossa – prospektiivinen tutkimus 15 vuoden seuranta-ajalla.
Ahti Jaakko2023SARS-CoV-2: Uudet diagnostiset menetelmät, immunologia ja leviäminen perheissä
Claro Paulyn Jean2018A longitudinal study on adolescent reserve capacity, health behavior and school achievement as predictors of mortality and socioeconomic status
Claro Paulyn Jean2021Socioeconomic, biological and psychosocial pathways affecting health and transition into upper secondary school of adolescent Finns
Ekblad Laura2023Insuliiniresistenssin ja APOE-geenimuodon yhteys muistisairautta ennakoiviin aivomuutoksiin ja kognitioon – seurantatutkimus
Enroth Linda2023Prolonging health or delaying mortality? Time trends and social inequality in disability and longevity in old age (PRODEL)
Eriksson Johan2011Raskausdiabeteksen ja sen sikiökomplikaatioiden ennaltaehkäisy (RADIEL) v. 2008-2013
Eriksson Johan2015Raskauden aikaisen elämäntapaintervention vaikutukset äidin ja lapsen myöhempään terveyteen
Eriksson Johan2020Terve ja aktiivinen ikääntyminen – elintapojen ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutus
Hakala Juuso2021Kardiometabolisten tekijöiden yhteys keski-iän kognitiiviseen toimintaan
Haukilahti Anette2019Väitöskirjatutkimus sydänperäisen äkkikuoleman ja sydänkuolleisuuden riskitekijöiden ennustemerkityksen eroavaisuuksista sukupuolten välillä
Huvinen Hanna Emilia2023Maternal and fetal metabolome and their association with early growth profiles, childhood obesity, and metabolic health at 5 years of age
Huvinen Hanna Emilia 2022Elintapojen vaikutus korkean diabetesriskin naisten sekä heidän lastensa metaboliseen terveyteen viisi vuotta synnytyksen jälkeen
Huvinen Emilia2018Raskaudenaikaisen elämäntapaintervention pitkäaikaisvaikutukset korkean riskin naisilla
IDEHEN ESTHER2021Cervical Cancer Screening and Factors Associated with Screening Participation among Immigrant women in Finland
Jalanko Eerika2020Teiniraskaudet Suomessa: pitkäaikaisvaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin, muutokset esiintyvyydessä ja syyt muutosten taustalla
Joki Anu2022Onnistunut painonhallinta – tutkimus suomalaisten normaalipainoisten henkilöiden elinikäisestä painonhallinnasta.
Juonala Markus2012ELINTAPOJEN MERKITYS NUORTEN AIKUISTEN TERVEYDELLE Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -projekti (LASERI) 30-vuotisseurantatutkimus
Juonala Markus2017Lapsuuden sosioekonomisen aseman vaikutus valtimotaudin kehittymiseen ja kokonaiskuolleisuuteen
Kaseva Kaisa 2016Elämäntapaneuvonta ja sydänterveys – psykobiologisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutukset ravintoneuvonnan tehoon. Prospektiivinen STRIP-tutkimus.
Kivimäki Hanne2022”Kouluterveydenhuolto Suomessa 2000-luvulla – laatu, suunnitelmallisuus ja saatavuus”.
Kivipelto Miia2013Muistitoimintojen heikentymisen ehkäisy elintapaintervention avulla
Koivusilta Leena2016SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN MUODOSTUMINEN TEINI-IÄSTÄ VARHAISEEN KESKI-IKÄÄN – YLISUKUPOLVINEN NÄKÖKULMA
Koivusilta Leena2015Sosioekonomisten terveyserojen muodostuminen teini-iästä varhaiseen keski-ikään – ylisukupolvinen näkökulma. Tutkimus on jatkoa tutkimusryhmän toiminnalle väestöryhmien välisten terveyserojen tutkimiseksi ja se jatkuu yhä
Kolu Päivi2011Raskausdiabeteksen elintapaohjauksen vaikuttavuus, kustannukset ja kustannusvaikuttavuus diabeteksen riskiryhmään kuuluvilla
Komulainen Kaisla2017Ideal cardiovascular health from childhood to adulthood
Korhonen Laura2021Varhaislapsuuden toistuvien infektioiden vaikutus lapsen terveyteen 5 vuoden iässä.
Korhonen Laura2019Äidin raskaudenaikaisen stressin vaikutus lapsen immuniteettiin- väitöskirjatyö
Kraav Siiri-Liisi2018Effects of childhood adversities on adulthood physical health (Lapsuuden kaltoinkohtelun vaikutukset fyysiseen terveyteen aikuisiällä)
Kröger Heikki2019Kuopio Fall Prevention Study. – Ikääntyvien naisten kaatumisten ehkäisy ja kustannusvaikuttavuus kunnallisen liikunnan keinoin.
Kuula Juho2023Pikkukeskosena syntyneen terveys aikuisiällä – sisarustutkimus
Kääriäinen Maria2021Terveysvalmennuksen vaikutukset teknologian viihdekäyttäjillä
Kääriäinen Maria2019Nuorten elintapaprofiilien yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja teknologian viihdekäyttöön aikuisiässä
Laatikainen Tiina2015Valtimosairauksien ja diabeteksen hoidon laatu perusterveydenhuollossa – päästäänkö Käypä hoidon mukaisiin tavoitteisiin?
Laatikainen Tiina2017Kansantautien ehkäisyn pitkäaikaisvaikutukset ja elintapainterventioiden tarpeen arviointi hyödyntäen väestön terveysseuranta- ja potilasaineistoja
Lakka Timo2017Liikunnan ja ruokavalion yhteiskunnalliset vaikutukset lapsuudesta lähtien
Lindfors Pirjo2014SCHOOL CONTEXTUAL FACTORS, HEALTH AND HEALTH BEHAVIOURS AMONG LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS Koulutason tekijöiden yhteys yläkoululaisten terveyteen
Lingaiah Shilpa2021Skeletal health of polycystic ovary syndrome and its pathogenesis
Linnansaari Anu2023Kohti onnistunutta terveyden edistämisen ohjelmien implementointia – toimeenpanijoiden käyttäytymistä selittävät mekanismit
Luojus Maria2016Uni ja itäsuomalaisten miesten terveys
Mänty Minna2017From occupational exposures to functional decline and premature death
Ngandu Tiia2021Lifestyle intervention for prevention of cognitive impairment and dementia in old age – how much is enough?
Nuotio Joel 2017Valtimotaudin riskitekijät ja niiden ennustaminen lapsuuden havaintojen perusteella (LASERI-tutkimus)
Nuotio Joel 2019THE INITIATION AND PROGRESSION OF ATHEROSCLEROSIS DURING EARLY LIFE
Paakkari Leena2021Lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttö ja sen yhteys terveyden eri indikaattoreihin
Pihlman Jukka2021Valtimotaudin riskitekijät ja niiden ennustaminen lapsuuden ja aikuisuuden havaintojen perusteella (LASERI-tutkimus)
Protsenko Maria2023Psyykkisesti sairaiden vanhempien jälkeläisten kuolleisuus ja kardiometabolinen sairastavuus Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 1966
Pulkki-Råback Laura2014Positiivinen mielenterveys elintapojen edistämisessä. Poikittainen ja pitkittäinen väestötarkastelu nuorista ja nuorista aikuisista.
Rahkonen Ossi Juhani2012Epäterveellisten elintapojen vaikutus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen
Roos Eira2014Kyselyyn ja laajoihin rekisteriaineistoihin pohjautuva seurantatutkimus ylipainon yhteydestä työhön ja työkykyyn.
Rovio Suvi2023Primordiaaliset ja ylisukupolviset kognitiivista toimintaa määrittävät tekijät LASERI-tutkimuksessa
Rönö Kristiina2017Raskausdiabeteksen ehkäisy elämäntapaohjauksella ja metabolinen profiili naisilla joilla on korkea raskausdiabetesriski
Sahrakorpi Niina2018Raskaudenaikanen ja synnytyksenjälkeinen terveyteen liittyvä elämänlaatu (HRQoL) sekä raskausdiabeteksen elintapaintervention kustannusvaikuttavuus
Salonsalmi Aino2022Lapsuuden sosioekonomisen aseman ja lapsuuden kuormittavien kokemusten yhteys aikuisiän työkykyyn
Sares-Jäske Laura2018Self-report dieting and previous changes in weight as predictors of changes in body composition and type 2 diabetes mellitus incidence
Savukoski Susanna2020Vaihdevuosi-iän vaikutus naisen terveyteen ja elämänlaatuun: varhaisten vaihdevuosien epäedulliset terveysvaikutukset ja niiden ennaltaehkäisy.
Siitonen Niina2013Elämäntapojen ja perimän vuorovaikutus sydän ja verisuonitautien varhaisissa riskitekijöissä ja sukuriskissä (STRIP-tutkimus)
Toivonen Laura2020The Nasal Airway Metabolome, Microbiome, and Risk of Respiratory Infections and Asthma in Children: A Multiomic Study
Toppala Sini2022Mikroalbuminuria ja insuliiniresistenssi muistisairauksien riskitekijöinä
Toyinbo Oluyemi2018 Indoor Environmental Quality, Pupil’s Health and Academic Performance
Urtamo Annele 2020Hyvä vanheneminen ja sitä edistävät keski-iän tekijät Väitöskirjan loppuunsaattaminen
Viitasalo Anna2021EXPLAINING THE LINK BETWEEN WEIGHT GAIN FROM CHILDHOOD TO ADULTHOOD AND METABOLIC DYSFUNCTION IN ADULTS
Vornanen Marleena2019Suomalaisten suhtautuminen geeniriskitiedon hyödyntämiseen terveydenhuollossa
Vuori Matti2021Väitöskirjatyö: Epidemiology of Heart Failure in Large Scale Population Cohorts
Vähämurto Lauri 2013Asuinpaikan vaikutus sepelvaltimotaudin riskitekijöihin
Vähämurto Lauri 2017Asuinpaikan vaikutus sepelvaltimotaudin riskitekijöihin
Vähämurto Lauri 2019Asuinpaikan vaikutus sepelvaltimotaudin riskitekijöihin, varhaisiin valtimomuutoksiin ja sydämen rakennemuutoksiin (LASERI-tutkimus)
Välimaa Raili2019Lapsen ja nuoren erilaiset ja erilaistavat terveyden voimavarat

Terveyskasvatus

Aittasalo Minna2012STEP-STUDY: promoting walking in worksite setting – evaluation of pedometer-based randomized intervention supported with e-mail
Paakkari Leena Tuulikki2011Terveystiedon opettajaopiskelijoiden käsityksiä terveystieto-oppiaineesta, oppimisesta ja opettamisesta opiskelun aikana sekä työuran alkuvaiheessa
Salanterä Sanna 2018Your JOYce- tutkimushanke: Lasten ja nuorten terveydenlukutaidon edistäminen ja terveyttä edistävien valintojen tukeminen terveyspelien avulla
Salmela Sanna2012Elintapaohjauksen lähtökohtia korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa (D2D): Elintapaohjaus ennen D2D-hanketta, koettu ohjaustarve ja sovitut interventiomuodot.

Kuntoutus

Edgren o.s.Koskinen Johanna2011Ikääntyneiden lonkkamurtumapotilaiden toimintakyky ja elämänlaatu sekä kahden erilaisen kuntoutusmenetelmän vaikutukset
Takatalo Jani2012Manipulaation vaikuttavuus rintarangan kipuun sekä käytettyjen mittareiden reliabiliteetti.

Tupakka, alkoholi, huumeet

Aho Hanna2018Social involvement and adolescent smoking among vocational school students
Araneda David2017Snus use and cigarette smoking in the Finnish population
Aura Annamari2016Socio-ecological view of adolescents’ smoking behaviour in the cross-border area of two Karelias
Björnholm Lassi2022Väitöskirjatutkimus: Early predictors of white matter microstructure in the adult brain
Denissoff Alexander2021Nuorten kannabiksen käytön mielenterveydellinen ennuste Pohjois-Suomen 1986-syntymäkohortissa
Heikkinen Noora2018Nuorten runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyvät aivomuutokset
Hirvonen Ari2013Tupakkariippuvuuden genetiikka ja epigenetiikka
Kaminen-Ahola Nina2017epiFASD-tutkimus: Raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen vaikutus epigenomiin, geenien säätelyyn ja sikiönkehitykseen
Koponen Anne2023Sikiöaikana päihteille altistuneet lapset aikuisuuden kynnyksellä – ADEF Helsinki -tutkimusprojekti
Korhonen Tellervo2014WEIGHT CONCERNS, WEIGHT AND SMOKING BEHAVIOR: A POPULATION-BASED STUDY AMONG FINNISH EVER SMOKERS
Liu Yang2012Socioeconomic Inequalities in Alcohol use of Adolescents: the variance between China and Finland
Pennanen Marjaana2011Pitkittäistutkimus nuorten sosiaalisen ympäristön ja koulumenestyksen vaikutuksista tupakoinnin lopettamiseen ja tupakkariippuvuuteen
Ranjit Anu2020Cigarette Smoking, Nicotine Dependence and Depression: Twin Cohort Studies among Adolescents and Adults
Rantakömi Sanna Helena2013Alkoholin vaikutus kaulavaltimoiden ateroskleroosiin ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiin: Väitöskirjan lopullinen nimi: Alkoholinkäyttö, ateroskleroosi ja aivohalvaus: Epidemiologinen seurantatutkimus keski-ikäisillä suomalaisilla miehillä.
Rimpelä Arja2021Adolescents’ electronic cigarette use in Finland and comparison with European countries
Salama Essi2018Maahanmuuttajien päihteidenkäyttö ja sitä selittävät tekijät. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista maahanmuuttajista Suomessa.
Salonsalmi Aino2013Alkoholinkäyttö ja työkyky
Tuovinen Eeva-Liisa2016Tupakointi, paino ja painohuolet: väestöpohjainen tutkimus suomalaistupakoitsijoilla
Tuovinen Eeva-Liisa2017Tupakointi, paino ja painohuolet: väestöpohjainen tutkimus suomalaistupakoitsijoilla

Unitutkimus

Merikanto Ilona2013Unen ja vuorokausirytmin yhteys sairastavuuteen
Merikanto Ilona2012Unen ja vuorokausirytmin yhteys sairastavuuteen
Merikanto Ilona2019Vuorokausirytmin ja sen häiriintymisen vaikuttimet ja seuraukset: Geneettisten ja käyttäytymistekijöiden merkitys
Myllyntausta Saana2020Väitöskirjatutkimus unen muutoksista eläkkeelle siirtymisen yhteydessä
Nuutinen Teija2017Median käyttö, nukkumistottumukset ja unen laatu kouluikäisillä lapsilla ja nuorilla
Pesonen Anu-Katriina2015Poor sleep from childhood to adolescence: developmental origins and implications
Tan Xiao2016Aerobic exercise or diet intervention as treatment for obesity-related sleep disorders
Tan Xiao2015Aerobic exercise as a treatment for obesity-related sleep disorders

Muu

Alenius Suvi2023Ennenaikaisen syntymän sosiaaliset vaikutukset
Berntzen Bram2020Beat My Inheritance – The keys to a healthy BMI: An analysis of physical activity, eating behavior and sleep in BMI-discordant twin pairs
Hashempour Niloofar 2019Prenatal stress and structural brain development
Kaseva Nina2019Äidin raskausdiabetes ja ylipaino – vaikutukset lapsen aikuisiän sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin ja ravitsemukseen
Kaseva Kaisa Elina2013Elämäntapaneuvonta ja sydänterveys – psykobiologisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutukset ravintoneuvonnan tehoon. Prospektiivinen STRIP-tutkimus.
Kauppi Maarit Katariina2014Lonkkamurtumien ja luun lujuuden vaara- ja suojatekijät
Kuure Satu2022Cyclosporin A as a Covid-19 treatment
Laatikainen Tiina2011Sotaveteraanien terveyden ja toimintakyvyn muutoksiin sekä sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen vaikuttavat tekijät
Metsälä Satu2014Äidin tausta- ja perinataalitekijöiden sekä antibioottien käytön yhteys lapsen maitoallergiaan ja astmaan (oli: Suolistomikrobit ja allergia – Mikrobilääkkeiden, perintätekijöiden ja ravinnon yhteydet lasten astma ja maitoallergian riskiin)
Metsälä Johanna2022Astma, allergiset sairaudet ja tyypin 1 diabetes – sairauksien yhteisesiintyvyys ja varhaiset ympäristöaltisteet
Nwaru Chioma2015Effect of health on labour market status of unemployed job-seekers participating in Finnish Active Labour Market Policy Measures
Pynnönen Katja2012Social engagement, mood, and mortality in old age
Ripatti Samuli2021GeneRISK COVID-19 tutkimusprojektin tutkimussuunnitelma
Sourander Andre2022Lasten koronavirusepidemiaan liittyvä ahdistuneisuus: kognitiivis-behavioraalisiin menetelmiin perustuvan internet-pohjaisen lyhytintervention tutkimu
Tammela Päivi2021Drug repurposing for SARS-CoV-2 with an open high throughput drug screening platform
Viljakainen Jannina Martina2020Ruokailutottumukset, syljen mikrobiota ja painonkehitys suomalaisilla teini-ikäisillä
Viljakainen Jannina Martina2020Ruokailutottumukset, syljen mikrobiota ja painonkehitys suomalaisilla teini-ikäisillä

Muu

Erkkola Maijaliisa2007Äidin raskaudenaikaisen ravitsemuksen merkitys lapsen allergisten sairauksien synnyssä.
Itkonen Suvi Tuulikki2011Väitöskirjatyö: Ravinnon fosforin yhteydet sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin
Kosonen Anna-Liisa2022KASVISRUOKAILIJOIDEN ALTISTUMINEN KASVINSUOJELUAINEILLE JA NITRAATILLE
Lihavainen Katri Maria2011Iäkkäiden henkilöiden tuki- ja liikuntaelimistön kipujen yhteys liikkumiskykyyn ja tasapainon hallintaan sekä geriatrisen intervention vaikutukset
Moilanen Jaana Marika2011Vaihdevuosi-ikäisten naisten oireet, elintavat ja elämänlaatu
Rikkonen Toni Petteri2011OSTPRE study 20 year follow-up: Physical activity as a preventive factor for sarcopenia, disability and bone loss.
Salo Jarmo Juhana2012Karpalomehu lasten virtsatieinfektioiden ehkäisyssä ja lasten virtsatieinfektioiden pitkäaikaisvaikutukset
Vanhala Marja Liisa2010Fyysisen harjoittelun ja ravitsemusneuvonnan vaikutus ylipainoisten lasten painoon sekä ruokailu- ja liikuntatottumuksiin