Stipendit rakennusalalle

Juho Vainion Säätiö aloitti vuonna 2015 rakennusalalle valmistautuvien opiskelijoiden opiskelun taloudellisen tukemisen stipendeillä. Tuki kanavoidaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa opinnäytetöitä tekeville opiskelijoille Metropolian tukisäätiön kautta. Juho Vainion Säätiö päättää vuosittain kuinka paljon varoja näihin stipendeihin varataan. Vuonna 2015 stipendejä jaettiin 10.000 euron edestä. Stipendit voivat olla suuruudeltaan 1.000 – 3.000 euroa.
Stipendit on tarkoitettu opinnäytetöihin, jotka tukevat ammattikorkeakoulun opiskelijan kehittymistä hyväksi ammattilaiseksi ja ovat omiaan edistämään ensisijaisesti rakennusten terveyshaittojen eliminoimista uustuotannossa ja terveyshaittojen poistamista korjausrakentamisessa.
Näiden stipendien hakuprosessin hoitaa ja päätökset tekee Metropolian tukisäätiö yhteistyössä Juho Vainion Säätiön kanssa. Stipendin saanneista opinnäytetöistä ja niiden keskeisistä tuloksista kerrotaan Juho Vainion Säätiön kotisivuilla.

Juho Vainion Säätiön stipendit opinnäytetöihin Metropolia ammattikorkeakoulussa

Vuonna 2017

Juho Vainion Säätiön stipendit keväällä 2017 on myönnetty seuraaviin opinnäytetöihin

Nirmal Magrati Magar, 2000 €, Hygrothermal performance of sarking  roof structure

Tomi Jaakkola, 1000 €, Turvalliset ja terveet julkisivut korkeissa rakennuksissa

Valtteri Vuori, 2000 €, Kosteudenhallinnan toimenpiteet työmaalla

Vuonna 2016

Juho Vainion Säätiön stipendit keväällä 2016 on myönnetty seuraaviin opinnäytetöihin

Niko Parikka, 1000 €, Sisäilmasto-ongelmien haltuunotto: Ympäristötavoitteiden toteuttaminen sisäilman osalta Helsingin seurakuntayhtymässä

Thomas Wijaya, 1000 €, Analysis of healthy nearly zero energy buildings in Europe: the interplay of ole-energy buildings and indoor environmental quality

Juho Vainion Säätiön stipendit syksyllä 2016 on myönnetty seuraaviin opinnäytetöihin

Mikko Koskivuori, 2000 €, Liitosnauhojen käytettävyys ikkunaliittymien tiivistyksessä

Sampsa Raevaara, 1000 €, Päiväkodin uudisrakennustyömaan kosteudenhallinta

Anssi Kumpulainen, 1000 €, Kosteudenhallinta toimitilarakentamisessa

Yhteensä Juho Vainion Säätiön stipendejä on vuonna 2016 myönnetty 6 000 € edestä viidelle valmistuneelle opiskelijalle.

Vuonna 2015

Juho Vainion Säätiön stipendit keväällä 2015 on myönnetty seuraaviin opinnäytetöihin

Matias Koskinen, 1500 €, Tuloilmaikkunoihin ja vakiopaineohjaukseen perustuva poistoilmanvaihtojärjestelmä

Riina Meriläinen, 1500 €, Haitallisten aineiden ennakointi korjausrakennuskohteissa

Juho Vainion Säätiön stipendit syksyllä 2015 on myönnetty seuraaviin opinnäytetöihin

Erno Immonen, 1500 €, Sisäilmaongelmien korjaus pienurakassa

Veijo Kangasmaa, 1000 €,  Piilosokkelirakenteisen pientalon korjaus

Atte Ojanne, 1000 €, Testimenetelmän kehittäminen sisäilmakorjausratkaisuiden ilmatiiveyden mittaamiseen

Jan Ritanoro, 1500 €,  Betonilattian haitta-ainekapselointi korjauskohteessa

Tiia Sorsa, 1000 €, Puukerrostalon tuotanto

Ronne-Roopertti Ukonaho, 1000 €,  Erilaiset sääsuojaustavat työmaan kosteudenhallinnassa

Yhteensä Juho Vainion Säätiön stipendejä on vuonna 2015 myönnetty 10 000 € edestä kahdeksalle valmistuneelle opiskelijalle.

Top