Hakemusten käsittely

Apurahojen haku-, päätös-, tiedotus- ja maksuaikataulu on vuosittain seuraava:

  • Apurahojen hakuaika on joka vuosi syyskuu (1.9.-30.9.), jolloin haetaan seuraavalle vuodelle myönnettäviä apurahoja.
  • Säätiön hallitus päättää seuraavalle vuodelle myönnettävistä apurahoista vuosittain marraskuun lopulla tai viimeistään joulukuun loppuun mennessä.
  • Apurahan saajien nimet ja myönnetyt apurahat julkaistaan säätiön kotisivuilla www.juhovainionsaatio.fi viipymättä kohta sen jälkeen, kun hallitus on päätöksensä tehnyt.
  • Stipendikirjojen jakotilaisuus pidetään Helsingissä myöntöpäätöksiä seuraavan tammikuun 20. päivänä. Jos tuo päivä osuu lauantaille tai sunnuntaille, jakotilaisuus pidetään arkipäivänä seuraavan viikon alussa tai edellisen viikon lopussa. Apurahansaajille osoitettu kutsu julkaistaan säätiön kotisivuilla.
  • Apurahojen maksaminen alkaa maksusuunnitelmansa asianmukaisesti lähettäneille viimeistään helmikuun 20. päivään mennessä.

(Tarkistettu 11.10.2016)

Top