Liikkumattomuus ja lastenpsykiatria saivat tutkimusapurahoja

Juho Vainion Säätiö myönsi yli 1,6 miljoonaa euroa apurahoja kansanterveyden ja terveitä elämäntapoja edistävään tutkimukseen. Kaikkiaan apurahoja myönnettiin 65 tutkimukselle. Suurapurahat, 100 000 euroa, saivat liikuntaepidemiologian dosentti Sari Aaltonen ja lastenpsykiatrian professori Andre Sourander. Tunnustuspalkinnon elämäntyöstään sai lastenpsykiatrian kehittäjä, emeritaprofessori Tytti Solantaus.

Dosentti Sari Aaltosen tutkimusryhmä keskittyy havainnollistamaan suomalaisten aikuisten liikuntakäyttäytymistä lähes 50 vuoden ajalta varhaisesta keski-iästä myöhäiseen vanhuusikään. Projekti tutkii, kuinka erilaiset taustatekijät, kuten perimä, sairaudet ja elintavat ovat yhteydessä liikuntakäyttäytymisen kehitykseen.

”Tutkimus auttaa tunnistamaan varhaisessa vaiheessa ne henkilöt, joilla on suuri riski päätyä myöhemmin elämässään liikkumattomiksi”, Aaltonen sanoo.

Projekti hyödyntää suomalaisia kaksosaineistoja ja toteutetaan Helsingin yliopistossa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja UKK-instituutin kanssa.

Koronapandemian vaikutuksia lasten ja nuorten mielenterveyteen selvittävän tutkimuksen toteuttaa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus. Tutkimusta johtaa professori Andre Sourander yhteistyössä laajan kansainvälisen tutkijaverkoston kanssa. Tutkimus perustuu pitkällä aikavälillä Suomessa ja 13 muussa maassa kerättyihin laajoihin kyselytutkimus- ja rekisteriaineistoihin.

Rahoituksen avulla analysoidaan ja julkaistaan jo kerättyjä aineistoja ja kerätään uutta tietoa ajalta, kun yhteiskunnat toipuvat pandemiasta. Tuloksilla määritellään, kuinka hyvinvointipalvelut voivat vähentää kriisiajan kielteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten mielenterveyteen.

Tunnustuspalkinnon saaja lastenpsykiatri Tytti Solantaus on kehittänyt kaksiosaisen Lapset puheeksi -menetelmän, jonka toisen osan kehittäjänä on professori Mika Niemelä Oulun yliopistosta.

Menetelmän tarkoitus on tukea lasten hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmia erilaisissa riskitilanteissa. Menetelmää on käytetty Suomessa lähes parikymmentä vuotta, ja Solantaus on vienyt sitä myös ulkomaille. EU-komissio päätti viime vuonna levittää menetelmää EU-maihin ja on varannut sille kolmen vuoden rahoituksen.

Tutkimusapurahan sai muiden muassa apulaisprofessori Leena Paakkari. Hän sai rahoitusta hankkeelle lasten ja nuorten mielenterveyden kehittymisestä neljän vuosikymmenen aikana. Tutkimuksessa tuotetaan myös tietoa koronapandemian yhteyksistä nuorten mielenterveyteen ja sitä suojaaviin ja uhkaaviin tekijöihin.

Väitöstutkimuksen apurahan saaneista Petri Jalanko tutkii, kuinka liikunta ja liikkumattomuus vaikuttavat lasten ja nuorten aivo- ja valtimoterveyteen.

”Suurin osa nuorista liikkuu liian vähän, mikä saattaa heikentää heidän oppimistaan. Tavoitteenani on kehittää ja tuoda käytäntöön tutkimusnäyttöön perustuvia ja aivo- ja valtimoterveyttä edistäviä liikuntaohjeita”, hän kertoi apurahojen jakotilaisuudessa.

Juho Vainion Säätiölle saapui kaikkiaan 372 hakemusta, joista suurin osa liittyi yleiseen terveyden edistämiseen sekä ravinnon ja liikunnan yhteydestä terveyteen.

”Säätiörahoituksen rooli tutkimuksen rahoittamisessa on viime vuosina korostunut, eikä tähän ole odotettavissa käännettä julkisen talouden kiristyessä. Kansanterveyttä edistävässä tutkimuksessa Juho Vainion Säätiön panos on tärkeä, ja jatkamme määrätietoisesti työtämme tukemalla monipuolisesti eri alojen tieteellisesti laadukkaita hankkeita”, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Viherkenttä.

Lisätietoja:
juhovainionsaatio.fi
sari.s.aaltonen@helsinki.fi
andsou@utu.fi

Top