Juho Vainion Säätiö

Säätiö myöntää apurahoja kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistävään tutkimukseen ja toimintaan. Tuen kohteita ovat erityisesti terveysliikunta, terveellinen ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjuminen sekä mielenterveyden ja ympäristöterveyden edistäminen.

Säätiön myöntämät apurahat ovat henkilökohtaisia apurahoja ja hankeapurahoja. Säätiö voi myöntää vuosittain myös yhden tai useamman suurapurahan, jonka suuruuden säätiön hallitus päättää vuosittain erikseen. Myönnettävä suurapuraha voi olla 100.000 euron suuruusluokkaa. Suurapurahalla on tarkoitus tukea merkittävää ja laaja-alaista yhden tai useamman vuoden kestävää tutkimusta tai muuta terveyden edistämishanketta.

Apurahoja voi hakea kerran vuodessa. Apurahojen hakuaika on vuosittain syyskuu, jolloin siis haetaan seuraavalle vuodelle myönnettäviä apurahoja. Päätökset seuraavalle kalenterivuodelle myönnettävistä apurahoista tehdään hakemusvuoden marras-joulukuussa.

Säätiö julkaisee apurahojensa tuella valmistuneiden tutkimusten ja hankkeiden keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä kotisivuillaan ”Tutkimustulokset”-sivulla sitä mukaan, kun apurahansaajien lähettämiä loppuraportteja on hyväksytty.

Säätiön vuosittain myöntämien apurahojen määrä on noussut 1.500.000 euron tasolle.

Juho Vainion Säätiö aloitti vuonna 2015 rakennusalalle valmistautuvien opiskelijoiden opiskelun taloudellisen tukemisen stipendeillä. Tuki kanavoidaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa opinnäytetöitä tekeville opiskelijoille Metropolian tukisäätiön kautta. Juho Vainion Säätiö päättää vuosittain kuinka paljon varoja näihin stipendeihin varataan. Vuonna 2018 stipendejä jaettiin 10.000 euron edestä. Stipendit voivat olla suuruudeltaan 1.000 – 3.000 euroa.

Ajankohtaista